Üretim

  • Entegre arz ve talep planlaması
  • Sınırlı ve sınırsız kapasite ve malzeme planlaması
  • İş çizelgesi ve sıra oluşturma
  • Kaynak Yönetimi
  • Mağaza Yönetimi
  • İş maliyetiyle İş emri yönetimi
  • Ürün kurucu
  • Sürüm kontrollü grafiksel ürün ağacı (BOM) tasarımcısı