İş Analizi

  • Çok boyutlu veri küpleri tasarımcısı
  • Microsoft Analysis Services ve SQL Server Reporting Services ile Entegrasyon
  • Dahili PivotTable görüntüleriyle görsel analiz
  • Temel performans göstergeleri ile oluşturulan dengeli kurum karnesi